Jdi na obsah Jdi na menu
 


Láska

23. 5. 2007
I velká láska je jen malou náhradou za první lásku.
 
JOSEPH ADDISONObrazek
 

Láska je jen tenkrát zábavná, je-li hrou citů, jež nespoutávají.
 
JOSEPH ADDISON
 
Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí.
 
RICHARD ALDINGTON
 

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost.
Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.
 
RICHARD ALDINGTON
 

Láska, nepřiměřená svému protějšku, se mění v nenávist, anebo nevěru.
 
ABRHAM ALIKJAN
 

Byla to láska, protože mi bylo nevolno.
 
WOODY ALLEN
 

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.
 
AMERICKÉ PŘÍSLOVÍ
 

Velká láska je již téměř bezpohlavní.
 
ARISTOTELES ze Stageiry
 

Láska - to je nadání pro pokoru a odpuštění.
 
ERNST MORITZ ARNDT
 

Ta pravá láska je vždy nešťastná.
 
MATTHEW ARNOLD
 

Sympatie budí sympatie. Na tomto zákonu se zakládá láska.
 
MATTHEW ARNOLD
 

Láska je příjemný stav moudré nepříčetnosti.
 
MARCEL AYMÉ
 

Láska činí z chvíle kratochvíli.
 
CHARLES AZNAVOUR
 

Láska má tu vlastnost, že co se v ní nepodaří napoprvé, to je v ní navždy ztraceno.
 
CHARLES AZNAVOUR
 

Láska - odpouští všechno, anebo nic.
 
HONORÉ DE BALZAC
 

Láska je snad jen vděčnost z rozkoše.
 
HONORÉ DE BALZAC
 

Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují více, než klenbu nebes a koberec louky.
 
HONORÉ DE BALZAC
 

Láska je neustálý boj: zpočátku o ženu a nakonec se ženou.
 
JOSEPH BABBIT? BASHFORTH
 

Láska je povídka v citoslovcích.
 
CHARLES PIERRE BAUDELAIRE
 

Láska neunavuje. To jenom milenci jsou únavní.
 
PIERRE-AUGUSTIN BEAUMARCHAIS
 

Láska žádá všechno a úplně právem.
 
LUDWIG VAN BEETHOVEN
 

Láska ze soucitu je nenávist překonaná rozumem.
 
SARAH BERNHARDTOVÁ
 

Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu.
 
JEAN-RICHARD BLOCH
 
Malá láska se může za jistých okolností zvrhnout ve velkou nenávist, velká láska jen v úplnou rezignaci.
 
HEINRICH BÖLL
 

Láska má všechny vegetační schopnosti, ale jen v srdci ženy dozrává.
 
HENRY BORDEAUX
 

Obdiv velebí, ale láska je němá.
 
KARL LUDWIG BÖRNE
 

Z úcty, vděčnosti, soucitu, porozumění se nemůže zrodit vroucí přátelství, ale jen chudokrevná láska.
 
KARL LUDWIG BÖRNE
 
Jen povrchní láska je romantická, velká je tragická.
 
ANDRÉ BRETON
 

Láska k někomu bývá často jen pomstou na někom.
 
JERZY BROSZKIEWICZ
 

Láska a přátelství se vylučují.
 
JEAN DE LA BRUYÉRE
 

Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny.
 
BUDDHA
 

Láska je pohádka života - s tím rozdílem, že nemívá vždy šťastný konec.
 
ROBERT BURNS
 

Platonická láska mi připadá jako lákavý cíl pro střelce, který však nikdy nevystřelí.
 
WILHELM BUSCH


Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku.
 
GEORGE GORDON BYRON
 
Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce.
 
GEORGE GORDON BYRON
 

Přátelství umlkne rázem, láska ještě chvíli doznívá než umlkne.
 
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
 

Láska sestává ze tří čtvrtin ze zvědavosti.
 
GIOVANNI GIACOMO DE SEINGALT CASANOVA
 

Muži trpí velkými myšlenkami více než velkými láskami.
 
MARCUS PORCIUS CATO starší
 

Láska se podobá dobré pověsti: je-li jednou ztracena, již se v té podobě nikdy nevrátí.
 
MIGUEL DE CERVANTES y SAAVEDRA
 

Láska jen tenkrát dává, když stále něco očekává.
 
MARCUS TULLIUS CICERO
 

Láska jako taková, má svá vývojová stadia: zpočátku je to nedospělost, pak zrání a nakonec únava.
 
ÉTIENNE BONNOT DE CONDILLAC
 

Láska k bližnímu - snad je mu doopravdy ještě hůře než tobě.
 
JOSEF ČAPEK
 

Tam, kde přestává být láska dobrodružstvím, stává se trápením.
 
KAREL ČAPEK
 

Má-li být láska úplná, musíme prožít její počátek, rozkvět i umírání. K plnosti lásky patří i její tragédie.
 
GABRIELE D´ANNUNZIO
 

Láska je představa, která našeptává ženě, že krása jejího milence je sto soutěžit s její.
 
LEONARDO BRUNI D´AREZZO
 

Láska je ctnost a vášeň zároveň. Milovat však nelze ze ctnosti, ale z vášně.
 
St.AEGIDIUS D´ASSISI
 

Láska udržuje svět v pohybu.
 
ALPHONSE DAUDET
 

Malá láska, když není opětována, se změní v přátelství; velká v nenávist.
 
SERGEJ DAVYDOV
 
I když bereme v úvahu že láska netrvá stále, přece nade vším vítězí.
 
CLAUDE ACHILLE DEBUSSY
 

Opravdová láska bojuje, ale nežárlí.
 
DENIS DIDEROT
 

Láska je smysl našeho života a jeho jediný cíl.
 
BENJAMIN lord BEACONSFIELD DISRAELI


Láska je věc, kterou lze mít, nikoliv vlastnit.
 
LUCAS DURTAIN
 

Přátelství, stejně jako láska, pramení z nedorozumění.
 
STANISLAW DYGAT
 
Pravá láska je to, co je nedostupné, nikoli to, co se samo nabízí.
 
JOHN THOMAS FLYNN
 

Láska způsobuje, že míjí čas. Čas způsobuje že mizí láska.
 
FRANCOUZSKÉ PŘÍSLOVÍ
 
 

Láska která miluje za srdce, je nejbohatší když dává; láska která hovoří o obětech, už přestává být pravou láskou.
 
EMANUEL VON GEIBEL

Velká láska vůbec neznamená spát na vavřínech, ale spát jako na trní.
 
EMANUEL VON GEIBEL
 

Láska je úsilí, které vynakládá muž, aby se spokojil s jednou ženou.
 
PAUL GÉRALDY
 

Láska je jako děcko v kočárku: natahuje ruku po všem, co se mu dává na hraní.
 
CHARLES TIMOTHY GIBBSON
 
Protože líbal pomalu, jeho láska trvala déle.
 
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA
 

Láska je slepá, proto milujeme tmu.
 
SACHA GUITRY
 

Láska jedněch je jiným nepochopitelná, jejich věrnost ještě méně.
 
ERNEST HEMINGWAY
 

Netrhejte motýlům křídla, vždyť oni pak pláčou. Nešlapte po kytkách, vždyť kytky tak krásně voní.
Nezabíjejte lásku, vždyť láska je křehká jako ty kytky, a hlavně nezabíjejte lidi, vždyť lidi se mají rádi.
 
JOHN WINSTON LENNON
 

Láska je jako válka. Snadno se začíná, ale těžce končí.
 
HENRY LOUIS MENCKEN


Ze všeho, co je věčné, je láska nejkratší.
 
MOLIÉRE
 

Láska je jako polévka. První lžíce jsou velmi horké, poslední velmi studené.
 
JEANNE MOREAUOVÁ
 

Láska je slavík - a slavíci mají tu zvláštnost, že v tmavém listoví zákazu klokotají,
daleko půvabněji než na otevřené silnici povinnosti.
 
JOHANN NEPOMUK NESTROY
 

Věrná láska, sáňkování a lov na ptáky netrvá nikdy dlouho!
 
NORSKÉ PŘÍSLOVÍ
 

Člověk se rodí s touhou být šťastný. Tato touha jej doprovází po celý život a obvykle se jí říká sebeláska.
 
ROBERT OWEN
 

Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.
 
JEAN PAUL
Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez manželství.
 
BENJAMIN FRANKLIN
 

Láska nikdy nezahálí, spokojenost často.
 
FRANTIŠEK Z ASSISI
 

Většina lidí se domnívá, že láska znamená být milován. Avšak pravda je opakem: láska znamená milovat.
 
ERICH FROMM

Láska je pro mne soukromou záležitostí srdce, do níž nerad strkám prsty rozumu.
 
LOUIS FÜRNBERG
 

Láska je jako štěstí: nemá ráda když se za ní běhá.
 
THÉOPHILE GAUTIER
 

Láska začíná očima, dokončuje ji jazyk.
 
PUBLILIUS SYRUS


Láska je skoro nekonečně vynalézavá. V pravdě nekonečně vynalézavá je však pomsta.
 
PUBLILIUS SYRUS
 
Láska je karetní partie, v níž jeden z partnerů podvádí, aby vyhrál, a druhý, aby neprohrál.
 
HENRI REGNIER
 

Všeho, čeho se dotkne láska, je zachráněno od smrti.
 
ROMAIN ROLLAND
 
Smyslem života ženy je láska, smyslem života muže je práce.
 
JAN SAUDEK
 

Každá veselá láska je smutná, neboť láska je jako celý svět: je sice hořká, ale sladce chutná.
 
JAROSLAV SEIFERT
 

Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné
, zatímco láska často zraňuje.
 
LUCIUS ANNAEUS SENECA MLADŠÍ
 
Co když je láska plamenem, jenž vyšlehává z překvapení? Až shoří vše, co bylo v něm,
zhasne a bude po plameni, jenž vyšlehával z překvapení a byl jen pouhým plamenem.
 
WILLIAM SHAKESPEARE
 

Láska je jako děcko, touží po všem, co má na očích.
 
WILLIAM SHAKESPEARE
 

Není nic krásnějšího na světě než láska vdané ženy. Bohužel, ženatí muži ji nikdy nepoznají.
 
GEORGE BERNARD SHAW
 

Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti.
 
STENDHAL
 
Kde je láska je také bolest.
 
ŠPANĚLSKÉ PŘÍSLOVÍ
 
Velká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujeme. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat - leda chudě.
 
LEONARDO DA VINCI
 

Láska je nejsilnější ze všech vášní, neboť útočí zároveň na hlavu, srdce i tělo.
 
VOLTAIRE
 
Jediná pravá láska je na první pohled, druhý pohled rozptyluje.
 
ISRAEL ZANGWILL
 
Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne.
 
JIŘÍ ŽÁČEK
 

Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout.
 
St.AURELIUS AUGUSTINUS


Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež.
 
PIERRE BONNARD
 

Láska nemá jinou možnost, než se zvrhnout v přátelství nebo nenávist.
 
IVAN ALEXEJEVIČ BUNIN
 
Láska ze soucitu je vlastně jen ranou z milosti.
 
ALBERT CAMUS


Přátelství může končit láskou, ale láska nemůže nikdy končit přátelstvím.
 
CHARLES CALEB COLTON
 

Velká láska je často k smíchu, zejména není-li sdílena.
 
ARCHIBALD JOSEPH CRONIN
 

Trojí láska spaluje lidská srdce: láska k penězům, láska k rozkoším a láska k přetvářce.
 
FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ
 

Ach ty přízemní povahy! I ta jejich láska se podobá nenávisti.
 
FJODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ
 
Příčinou každé sebevraždy je nešťastná láska, někdy k ženě a vždy k životu.
 
FJODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ


Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí
osudovou potřebu být neustále
s milovanou bytostí.
KAREL ČAPEK


Láska je zázrak, který se může udát kdykoliv.
FRIEDRICH DURRENMATT


Láska je jako měsíc:
když naroste, zmenšuje se.
PAUL VALÉRY


Genialitu kdosi definoval jako schopnost
udělat z mála mnoho - tato charakteristika
vystihuje také lásku.
ANDRÉ MAUROIS


Pravá láska je jen jedna.
Ale existuje tisíce nejrůznějších napodobenin.
FRANCOIS DE LA ROCHEFOUCAULD
Ti, kteří nás milují, nemilují ty, jež my milujeme.
Láska mezi lidmi není tedy nic harmonického.
Krásná je jen v představách.
Ve skutečnosti je to boj o právo za každou cenu:
na život a na smrt.

Srdce produkuje myšlenky, jež jsou rozumu nepochopitelné.
Jakmile se láska změní v přátelství, vyprchává a mizí

Koupit psa je jediný způsob,jak získat za peníze lásku.

To, že láska je všechno, je všechno, co o lásce víme.

Najít lásku je dobré, ale nehledat a dostat je lepší.

Láska je jako otevřená láhev od sodovky.Vyprchá dříve,než se stačíte napít.

Láska je líbezný květ,ale je třeba odvahy,abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti.

Láska je jako válka- snadné si začít, ale nesnadné skončit.

Láska je jáma,do které spadnou dva a vyjdou tři.Láska,která neni opětovanáLáska,která neni opětovaná je jako otázka bez odpovědi.

Jak slza je láska,v oku vzniká k srdci proniká.

Muži milují očima, ženy milují ušima.

Láska je hnutí,které nutí,dva blázny do blbnutí"

Nevěř tomu, kdo říká "Miluji Tě, ale tomu, kdo v slzách říká: Miluj mě!

Láska vychází z touhy lidské bytosti být jiné bytosti nenahraditelnou i za předpokladu, že vše na tomto světě je nahraditelné.

Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.

Lehko se dáme oklamat tím, co milujeme.

Lépe být smutný s láskou než veselý bez ní.

Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti.
 
Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní.
španělské přísloví-

Zamilovaní nemohou posuzovat krásu.

Vybral jsem si; není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral.
-Alain-

Člověk není nikdy žárlivější, než když sám začíná v lásce ochabovat. Pak už nevěří tomu druhému, protože cítí, jak málo se dá věřit jemu samému. -Grillparzer-

Abys byl milován, miluj!
-Seneca-

Milovat a být rozumný nemůže ani bůh.
-Publius Syrus-

Zamilovaní jsou vždy rychlejší než hodiny.
-Shakespeare-

Jestliže někdo v životě poznal i sto žen, vůbec nemusel poznat lásku.-
Karel Čapek-

Láska jsou dveře, jimiž můžete opustit čas.
-Osho-

Milovat znamená ve štěstí druhého nacházet štěstí vlastní.-
Leibnitz-

Jediný rozdíl mezi rozmarem a věčnou láskou je, že rozmar trvá o něco déle.
-Oscar Wilde-

Jediným lékem proti bacilu lásky je sérum ze ženatého člověka.

Láska je kouzelná. I když jsi sám kouzelník, nikdy nepochopíš její kouzla.
-Verner von Heidenstam-

Teprve když jsme našli lásku, víme co nám v životě chybělo.
-Ruskinr-

Oč bývá těžší přístup k lásce, tím prudší oheň vždy vdechuje syn Venušin milenci.
-Kosmas-

Láska by měla být něžnou hrou citů, nikoliv násilným používáním těl.

Nehledej krásu, ta srdce nemá. Hledej srdce, krása přijde sama.

Milostnou strategii ovládá jenom ten, kdo není zamilován.
-Pavese-

Co je svět světem, nikdy žádná žena neuškrtila muže, když se jí vyznal, že ji miluje.
-Florian-

Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce.
-turecké přísloví-

Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl, i smrt bude míti smysl.
-Šalda-

Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco, když miluji, jsem bohatší o to, co miluji.
-Schiller-

Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu.
-Jean-Richard Bloch-

Člověk, zamilovaný sám do sebe, má tu výhodu, že má málo soků.
-G.Ch.Lichtenberg-

Pokud se náhodou někomu líbíte, bude to tím, že mu připomínáte někoho jiného.
-Murphy-

Když už se konečně odhodláte poslat milostný dopis, zdrží se natolik, že ze sebe dřív uděláte šaška osobně.
-Murphy-

Zákon lásky: pampeliška od milého je vždycky víc než orchidej od kamarádky.

Každá žena má slabost na pitomce, poněvadž si myslí, že zpitoměli z lásky k ní.-Žáček-

Ti, co jsou spokojeni sami se sebou, mají špatný vkus.
-Balzac-

Není zamilovaný, kdo nemiluje navždy.
-Euripides-

V očích milující ženy je i hlupák filosofem
Láska je jen popel na řasách.

Pro lásku bych třeba zemřel, pro život jsem se narodil...

Věřím, že fantazie je silnější než rozum, že sny jsou mocnější než skutečnost, že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt.

Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň: malý uhasí, velký rozdmýchává .(Sadi)

Zamilovaní nemohou posuzovat krásu.

Jsme dva. Dva na všechno. Na lásku a život, na boj a bolest, na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohr, dva na život a na smrt.

Kapka lásky je víc než oceán rozumu.

Někteří lidé vstoupí do našeho života a rychle z něj zase odejdou. Někteří v něm nějakou dobu zůstanou a zanechají stopy v našich srdcích. My už pak nikdy nejsme stejní.

Od té chvíle, co miluje, nevidí ani nejmoudřejší žádnou věc tak, jakopravdu vypadá, (Stendhal)

Láska je jediné, čím můžeš přikrýt své srdce až bude i hvězdám zima z lidského sobetcví..

Odi et amo ( Nenávidím a miluji )-
Gaius Valerius Catullus-

Byla to láska, protože mi bylo nevolno-
Woody Allen-

Lehko se dáme oklamat tím, co milujeme
- Moliére-

Láska jsou dveře, jimiž můžete opustit čas
-Osho-

Jenom, když obětujeme hlavu, dobudeme srdce
- turecké přísloví-

Je třeba dokázat skutky to, čemu věříš srdcem.

Není zamilovaný, kdo nemiluje navždy
- Euripides-

Milovat znamená promíjet

Kdykoli jsem odolal pokušení, bylo to krásné, ale když jsem mu podlehl, bylo to stokrát krásnější
-Heinrich Heine-

[Balzac Honoré de]
Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život...ale poté trvá celý život než na tu osobu zapomene.

[Seneca Lucius Annaeus]
Milujem ty, kteří nás odmítají a odmítáme ty, kteří nás milují.

[Bergmannová Ingrid ]
Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit
řeč, když už jsou slova zbytečná.

[Maurois André]
Nechtějme, aby se ten, koho milujeme, podobal našemu ideálu, ale naopak - ideál přizpůsobme tomu, koho milujeme.

[Mann Thomas]
Kdo ví jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje, a ten, koho nikdo nemiluje.

[Balzac Honoré de]
Je možné milovat a přitom nebýt šťastný; je možné být šťasný a nemilovat. Ale milovat a být přitom šťastný, to by byl zázrak.

[Disraeli Benjamin]
Kouzlo první lásky je v tom,že nevěříme,že jednou skončí.

Milovat někoho,znamená pochopit i to,že Vás nemiluje

Láska stojí za trochu slz,ale ne za život

Láska neni dar ani ovoce,láska je kus voloviny,která bolí u srdce

Láska je něco právě tak osudového jako smrt.Nikdo se před ní neschová

Láska neni všechno co v životě potřebuješ,dej do ní i věrnost,pak se zamiluješ

Láska kvete vždy a všude,jenom nevíš co z ní bude

Milovat,znamená ve štěstí druhého nalízt štěstí vlastní

Miluj málo,ale dlouho

Nemůžeme milovat toho,koho se bojíme,ani toho,kdo se bojí nás

Láska neni sex,ale cit

K lásce je potřeba určité nevinnosti

Láska nezradí,zradí člověk

Dobře směřovaná láska k bližnímu začíná u sebe

Láska udělá z každýho normálního člověka blázna

Srdce má rozum,věř mu

Skromnost je první ctnost lásky

Láska,která zestárla,se změnit neumí

Láska je slepá,proto nemilujte tmu

V lásce je každý slepý

Každý v sobě nosí hřbitov svých lásek

Nic neni nesnadné pro toho,kdo miluje

Láska je dokonalá,jan milenci mají chyby

Nemiluj nikoho,svou lásku nedávej najevo

Žádná láska nezná samasebe

Člověk musí mít něco,co by mohl zbožňovat,jinak je jeho život prázdnej

Láska činí z mužů dítě

Nemilují ti kdo svou lásku nedávají najevo

Láska umí slyšet očima

Nejbolestnější je vedle někoho sedět, někoho se jen tak letmo dotýkat, plakat pro něj po nocích a vědět, že ho nikdy nemůžeme mít

Lásku si člověk za srdce nevytrhne, to není bolavý zub.

Láska je jako popel, i když dohoří, může ještě chvíli hřát ve vzpomínkách.

Láska je jedno z těch utrpení, jež není možno skrývat. Stačí jedno slovo, jeden nepatrný pohled, dokonce i mlčení k tomu, aby se projevila v plném rozsahu.

Milovat každého je totéž, jako nemilovat nikoho.

Když si myslíš, ze vše bude v pohodě, najde se nějaký blbec, který se do tebe zamiluje

Zamilovaní zavírají při líbání oči, protože chtějí vidět srdcem.

Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí.

O lásku se musí bojovat ne prosit.

Láska je to čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.

Nevěř tomu kdo se ti do očí krásně dívá,i v krásných očích se někdy faleš skrývá.

Lehko se dáme oklamat tím, co milujeme.

Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní.

Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci.

K tomu abychom se zamilovali nám stačí jediný pohled. K tomu abychom zapomněli nám však někdy nestačí celý život.

Je lehké říci, mám tě rád, to dokáže i dítě. Je ale těžší milovat a říci, vážím si tě.

Jen tři slova v srdci mej MILUJ, TRP a ODPOUSTEJ!!!

Nikdo nesetře slzy tak dobře jako ten, kdo je způsobil.

Nikdy neopouštěj někoho koho miluješ pro někoho ,kdo se ti líbí,protože ten kdo se ti líbí tě opustí pro toho koho miluje...

Každý nemá rád bolest... Láska bolí, ale přesto po ní toužíme...

Bát se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou již ze tříčtvrtin mrtví.

Láska je hnutí,které nutí,dva blázny do blbnutí.

Milujeme ty, co nás odmítají, odmítáme ty, co nás milují.

Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní.

Nevěř tomu,kdo říká-miluju tě,ale tomu,kdo v slzách říká:Miluj mě!

Abys byl milován, miluj!

Tvé mlčení je poušť, v níž bloudím, každá tvá řádka nenapsaná je kronikou mého trápení.

Proti lásce na první pohled pomůže jen druhý pohled.

Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci.

Láska a alkohol jsou dvě možnosti,jedna trhá srdce a druhá vnitřnosti…

Lásku nepoznáš v okamžiku,kdy najdeš dokonalého člověka,ale v okamžiku,kdy ho jako takového začneš vidět!

Pták může milovat rybu,ale kde budou žít...?!

Když uhasne svíčka nic to není.
Když uhasne láska, vždy se něco změní
plamínek dohoří, jiskra už není.
Proč se to stalo, proč se to mění?

Láska je jako loď...buď šťastně dopluje a nebo ztroskotá...

Neplač protože to skončilo, buď rád, že se to stalo!

Srdce dobudeš, jen když hlavu objetuješ.c

Láska je to, čemu se po svatbě říká omyl.

Kdo miluje, ten se neptá, co dělat.

Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.

Hluboký vztah nemůže existovat bez velké důvěry a svobody být sám sebou. Nemuset si na nic hrát, jen být. Nechtít, aby ten druhý byl takový či onaký, nýbrž aby taky byl jen sám sebou.

Stačí minuta, abyste si všimli člověka, hodina, aby se vám stal sympatický, den, abyste se zamilovali, ale nestačí celý život, abyste na něj dokázali zapomenout.

Srdce má důvody, které rozum nezná.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář